Η εκπαίδευση ενηλίκων και η κατάρτιση τους στις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους:

Εκπαίδευση με φυσική παρουσία

  • Εισαγωγή στην χρήση του υπολογιστή
  • Εφαρμογες γραφείου
  • Σωστή και αποδοτική χρήση Διαδικτύου (Internet)
  • Εκπαίδευση για την απόκτηση πιστοποίησης στην χρήση του υπολογιστή, εφαρμογών γραφείου και χρήση Διαδικτύου (Internet) (κατόπιν εξετάσεων)
  • Επεξργασία φωτογραφίας (Photoshop)
  • Web Design
  • Εκπαίδευση με βάση τις ανάγκες μάθησης του εκπαιδευόμενου!!!


 


Εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως

Η εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως αφορά την ατομική εκπαίδευση σε βασικά προγράμματα της αγοράς και στην απόκτηση πιστοποιητικών. Η  παρακολούθηση μιας σειράς μαθημάτων και ασκήσεων, γίνεται  από το σπίτι μέσω υπολογιστή και υπάρχουν και κάποιες προγραμματισμένες συναντήσεις με τον καθηγητή για υποστήριξη και συζήτηση αποριών.