Μάθετε το χερισμό του προγράμματος μέσα από 10 εξειδικευμένες ασκήσεις.

Οι εικόνες παρακάτω είναι μερικές από τις ασκήσεις που κάνουν οι μαθητές στα μαθήματα Επεξεργασίας φωτογραφίας - Photoshop.

 

  • Afisa
  • Afisa2
  • Forg
  • Hands_out
  • Skier
  • Zoa