Σχεδιασμός λύσεων Πληροφορικής

Το να έχει μια εταιρεία καλά μηχανήματα και ικανούς τεχνικούς δεν είναι αυτοσκοπός, στόχος είναι η πληροφόρηση. Δουλειά των ανθρώπων της πληροφορικής είναι να φροντίζουν ώστε όλα τα τμήματα, όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν την πληροφόρηση που χρειάζονται όταν τη χρειάζονται.


Οι άνθρωποι της Πληροφορικής είναι ο φυσικός φορέας που θα φροντίσει για την αναπαράσταση των δομών και ροών της πληροφορίας σε όλα τα μήκη και πλάτη της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι δυνατό να συντελεστεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή των άλλων διευθύνσεων, δε μπορεί να υλοποιηθεί αν δε μετέχουν όλοι με συνέργιες και συνεργασίες.
Μόνο τότε τα δεδομένα μπορούν να ενταχθούν σε δομές και να αποκτήσουν την υπόσταση πληροφορίας. Τότε και το λογισμικό (software) παύει να θεωρείται προϊόν, γίνεται ένα μέσο για την επεξεργασία της γνώσης ή ακόμη παραπέρα ένα μέσο εξάλειψης της άγνοιας.

Αναλαμβάνουμε, μαζί με εσάς, να αποτυπώσουμε τις ανάγκες σας, και να σας προτείνουμε την πλεόν επικοδομιτική λύση για τον εξοπλισμό της επιχείριση σας σε υλικό και λογισμικό με το μικρότερο δυνατό κόστος, αλλά και να καταγράψουμε τα πιθανά λάθη του υπάρχοντος συστήματτος μηχανοργάνωσης.

 

Ποιοί είμαστε

 

greatweb

 

Εμπειρία, επαγγελματισμός, γνώση, ταχύτητα