Κύρια δραστηριότητα από το 2007 αποτελεί η σχεδίαση και η δημιουργία ιστοσελίδων.

Από το 2011, εντάξαμε στις δραστηριότητες μας και την διαχείριση κρατήσεων σε μικρές αλλά και μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες όπως και τη διαφήμιση τους και την γενικότερη προβολή τους στο Internet.

Επίσης μαζί με τους συνεργάτες μου αναλαμβάνουμε και έργα όπως η διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου για εταιρείες αλλά και δημόσιους οργανισμούς αλλά και την γενικότερη υποστήριξη τους σε θέματα μηχανοργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης κτλ .

Από το 1998 ασχολούμαι με την εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών στην Πληροφορική.

Σε κάθε έργο που αναλαμβάνω κύρια επιδίωξη μου είναι η ποιότητα αλλά και η συνέπεια σε ότι αφορά τον χρόνο ολοκλήρωσης αλλά και τους στόχους που κάθε φορά έχουν τεθεί.